Verschil tussen BBL en BOL in uiterlijke verzorging?

Verschil tussen BBL en BOL in uiterlijke verzorging?

De MBO opleiding Uiterlijke Verzorging kent verschillende niveau's waartoe de leerling wordt opgeleid. 

  • niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)
  • niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
  • niveau 3: zelfstandig medewerker / vakopleiding
  • niveau 4: gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (toegang tot HBO)

Daarnaast zijn er verschillende leerwegen. Je kunt hier kiezen tussen BBL en BOL opleidingen. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg en BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg.

BBL Uiterlijke verzorging

Als je de BBL leerweg volgt, dan combineer je je beroepesopleiding met je werk. Dit ´houdt in dat je vier dagen in de praktijk werk en de vrijde dag op school zit. Het leuke hieraan is dat alles wat je op school leert meteen in de praktijk kunt brengen. Jouw werkbegeleider houdt jouw vorderingen bij en geeft deze door aan de school. 

Een BBL opleiding is heel geschikt voor beroepen waarbij de praktijk erg belangrijk is, zoals in de uiterlijke verzorging. Vaak wordt er ook voor deze leerweg gekozen door scholieren die meestal liever meteen aan de slag gaan dan uren in de schoolbanken te zitten. 
Het hele jaar kun je met een BBL-opleiding starten. Het eerste leerjaar ben je assistent beroepsbeoefenaar (niveau 1) en als je het vierde leerjaar goed afsluit (niveau 4) mag jij jezelf ´specialist´ noemen en kun je zelfs doorstuderen op een HBO opleiding.

Als je een BBL opleiding volgt, heb je geen recht op studiefinanciering. Dit komt doordat je met 4 dagen werk vaak voldoende geld verdient om jezelf te onderhouden. Het is nog wel mogelijk een studielening af te sluiten. Deze lening dien je na je studie terug te betalen

Bol Uiterlijke verzorging

BOL staat voor de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). in een BOL opleiding ga je 5 dagen per week naar school, maar de theorie wordt steeds afgewisseld met stages.  De school heeft vaak contact met bedrijven die stageplaatsen aanbieden. Zo ontdek je al snel of een bepaalde beroep je wel of niet aanspreekt en je doet natuurlijk de benodigde prakijkervaring op.