Veiligheid en privacy

Beautyprofs.nl is een uitgave van Marktvizier Online Marketing
 
Marktvizier respecteert de privacy van bezoekers van de website Beautyprofs.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft via contact- of offerteformulieren vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Op beautyprofs.nl is de Privacy Statement van Marktvizier van toepassing.